فیلتر


محصولات برند دیمی

جدیدترین هاپربازدیدترین هامحبوب‌‌ترینپرفروش‌ترینارزان‌ترینگران‌ترین
تعداد نمایش 122448
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۱EF
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۱EF
500,000 تومان
فرز های دندانپزشکی قطعاتی مانند مته کوچکی هستند که به هندپیس متصل می شوند. عموما برای ایجاد برش در دندان ها و استخوان که داری بافت سخت هستند به کار می روند.
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۲EF
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۲EF
400,000 تومان
فرز های دندانپزشکی قطعاتی مانند مته کوچکی هستند که به هندپیس متصل می شوند. عموما برای ایجاد برش در دندان ها و استخوان که داری بافت سخت هستند به کار می روند.
فرز الماسی شولدر زرد FO۲۵۰-۰۱۸EF
فرز الماسی شولدر زرد FO۲۵۰-۰۱۸EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر مشکی CR-۱۱B
فرز الماسی شولدر مشکی CR-۱۱B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۳۱C
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۳۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۴۰C
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۴۰C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۲۵C
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۲۵C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۳۴C
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۳۴C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۱۱EF
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۱۱EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۲۱EF
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۲۱EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی زیر لثه قرمز TC-۲۱F
فرز الماسی زیر لثه قرمز TC-۲۱F
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر سبز SO-۲۱C
فرز الماسی چمفر سبز SO-۲۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر مشکی SO۱۳۱-۰۱۸B
فرز الماسی چمفر مشکی SO۱۳۱-۰۱۸B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر سبز SO۱۳۱-۰۱۸C
فرز الماسی چمفر سبز SO۱۳۱-۰۱۸C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر قرمز SO۲۸۹-۰۱۲F
فرز الماسی چمفر قرمز SO۲۸۹-۰۱۲F
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر قرمز TC۱۶۵-۰۱۰F
فرز الماسی تیپر قرمز TC۱۶۵-۰۱۰F
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۲B
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۲B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز F۰۲۵۰-۰۱۶C
فرز الماسی شولدر سبز F۰۲۵۰-۰۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز F۰۲۵۰-۰۱۶C
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸B
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز FO-۱۱C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۱۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز SO۱۳۱-۰۱۶C
فرز الماسی شولدر سبز SO۱۳۱-۰۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۲۱B
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۲۱B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز FO-۴۱C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۴۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TR-11B
فرز الماسی تیپر مشکی TR-11B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۲C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۱۵B
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۱۵B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۰C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۰C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TR-۲۸B
فرز الماسی تیپر مشکی TR-۲۸B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۳C
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۳C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸C
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۵۰-۰۱۶C
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۵۰-۰۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۰C
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۰C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۱C
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۶C
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۴-۰۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۴-۰۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۵-۰۱۶
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۵-۰۱۶
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۶-۰۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۶-۰۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۱C
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۳C
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۳C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر زرد TR-۱۱EF
فرز الماسی تیپر زرد TR-۱۱EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TR-۱۳C
فرز الماسی تیپر سبز TR-۱۳C
ــــــ ناموجود ــــــ
1 2