فیلتر


فرز دندانپزشکی

جدیدترین هاپربازدیدترین هامحبوب‌‌ترینپرفروش‌ترینارزان‌ترینگران‌ترین
تعداد نمایش 122448
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۱EF
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۱EF
500,000 تومان
فرز های دندانپزشکی قطعاتی مانند مته کوچکی هستند که به هندپیس متصل می شوند. عموما برای ایجاد برش در دندان ها و استخوان که داری بافت سخت هستند به کار می روند.
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۲EF
فرز الماسی شولدر زرد FO-۲۲EF
400,000 تومان
فرز های دندانپزشکی قطعاتی مانند مته کوچکی هستند که به هندپیس متصل می شوند. عموما برای ایجاد برش در دندان ها و استخوان که داری بافت سخت هستند به کار می روند.
فرز الماسی شولدر زرد FO۲۵۰-۰۱۸EF
فرز الماسی شولدر زرد FO۲۵۰-۰۱۸EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر مشکی CR-۱۱B
فرز الماسی شولدر مشکی CR-۱۱B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۳۱C
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۳۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۴۰C
فرز الماسی شعله شمعی سبز BR-۴۰C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۲۵C
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۲۵C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۳۴C
فرز الماسی شعله شمعی سبز FO-۳۴C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۱۱EF
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۱۱EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۲۱EF
فرز الماسی زیر لثه زرد TC-۲۱EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی زیر لثه قرمز TC-۲۱F
فرز الماسی زیر لثه قرمز TC-۲۱F
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی زیر لثه زرد TC۱۶۶-۰۱۲EF
فرز الماسی زیر لثه زرد TC۱۶۶-۰۱۲EF
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر سبز SO-۲۱C
فرز الماسی چمفر سبز SO-۲۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر مشکی SO۱۳۱-۰۱۸B
فرز الماسی چمفر مشکی SO۱۳۱-۰۱۸B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر سبز SO۱۳۱-۰۱۸C
فرز الماسی چمفر سبز SO۱۳۱-۰۱۸C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی چمفر قرمز SO۲۸۹-۰۱۲F
فرز الماسی چمفر قرمز SO۲۸۹-۰۱۲F
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر قرمز TC۱۶۵-۰۱۰F
فرز الماسی تیپر قرمز TC۱۶۵-۰۱۰F
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۲B
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۲B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸B
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز F۰۲۵۰-۰۱۶C
فرز الماسی شولدر سبز F۰۲۵۰-۰۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز F۰۲۵۰-۰۱۶C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۱۱C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۱۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۲۱B
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۲۱B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز SO۱۳۱-۰۱۶C
فرز الماسی شولدر سبز SO۱۳۱-۰۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TR-11B
فرز الماسی تیپر مشکی TR-11B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز FO-۴۱C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۴۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۲C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۱۵B
فرز الماسی تیپر مشکی TC-۱۵B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۰C
فرز الماسی شولدر سبز FO-۲۰C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی TR-۲۸B
فرز الماسی تیپر مشکی TR-۲۸B
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۳C
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۴۹-۰۱۳C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸C
فرز الماسی تیپر مشکی FO۲۴۹-۰۱۸C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۵۰-۰۱۶C
فرز الماسی تیپر سبز FO۲۵۰-۰۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۰C
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۰C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۱C
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۶C
فرز الماسی تیپر سبز TC-۱۶C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۴-۰۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۴-۰۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۵-۰۱۶
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۵-۰۱۶
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۱C
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۱C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۶-۰۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز TC۱۶۶-۰۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۲C
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۲C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۳C
فرز الماسی تیپر سبز TF-۱۳C
ــــــ ناموجود ــــــ
فرز الماسی تیپر زرد TR-۱۱EF
فرز الماسی تیپر زرد TR-۱۱EF
ــــــ ناموجود ــــــ
1 2

فرز دندانپزشکی مته‌هایی کوچک‌ هستند که با اتصال به هندپیس، برش‌هایی در بافت‌هایی سخت همچون دندان‌ها و استخوان‌ها ایجاد می‌کنند و مواد سخت دندان را با ساییدن، برش و یا حفر کردن از بین می‌برند.
فرزها از سه بخش اصلیHead ، Neck و Shank تشکیل شده‌اند. Shank، اصلی‌ترین بخش فرز دندانپزشکی را تشکیل می‌دهد که در بخش هندپیس قرار دارد و حرکت خود را به فرز منتقل می‌کند.
فرزهای توربین دندانپزشکی با نام فرزهای الماسه هم ممکن هست شناخته شوند.
انتهای بدنه آن ها صاف و بدون هیچ فرورفتگی یا زبانه ای هست، این فرزها در انواع شکل های مختلف و متنوع وجود دارند.
این فرزها از نظر زبری در چند دسته وجود دارند که هر دسته با یک رنگ در دور گردن فرز مشخص می شود. این گروه ها از زبری بیشتر به کمتر شامل: دورسیاه، دورسبز، دورآبی، دورقرمز و دورزرد و دورسفید هستند.
فرزهای آنگل دندانپزشکی نیز در انواع شکل های متنوع وجود دارند و اغلب برای برداشت پوسیدگی ها کاربرد دارند. انتهای بدنه ی این فرز دندانپزشکی برخلاف فرزهای توربین، حالت زبانه دار یا به اصطلاح لچ تایپ Latch type دارد.
قدرت برندگی فرزهای دندانپزشکی الماسی را با نوارهای رنگی بر روی تنه آنها مشخص می کنند. زبرترین فرز دارای نوار مشکی و نرم ترین آنها دارای نوار سفید هستند.